Uzdatnianie powietrza (5):
Filtry wstępne, filtry dokładne oraz filtry bardzo dokładne
Numer katalogowy: uzdatnianie 3
Filtry o różnej klasie oczyszczania powietrza z cząstek stałych - od 3µm do 0,01µm (typ QPS). W zależności od rodzaju zanieczyszczeń oraz sposobu wykorzystywania powietrza stosuje się ...
Odwadniacze, reduktory i smarownice
Numer katalogowy: uzdatnianie 1
Podstawowe komponenty instalacji sprężonego powietrza pozwolające na zarządzanie powietrzem. Pozwalają kontrolować ciśnienie w instalacji oraz zapewniają podstawową ochronę oraz ...
Osuszacze chłodnicze, osuszacze adsorbcyjne oraz osuszacze medyczne
Numer katalogowy: uzdatnianie 4
Urządzenia zapewniające profesjonalne usuwanie wilgoci ze sprężonego powietrza. Występują osuszacze chłodnicze ogólnego zastosowania, adsorbcyjne stosowane w przemyśle spożywczym oraz ...
Separatory cyklonowe oraz separatory oleju z wody
Numer katalogowy: uzdatnianie 2
Separatory cyklonowe odprowadzają ze sprężonego powietrza kondensat wodno-olejowy, natomiast separatory oleju z wody dzielą dany kondensat na dwie frakcje - wodną i olejową, gdzie olejowa ...
Spusty kondensatu
Numer katalogowy: uzdatnianie 5
Spusty kondesatu pływakowe, czasowe lub elektroniczne, których zadaniem jest odprowadzenie kondensatu wodno-olejowego z instalacji.