Dane produktu

Filtry wstępne, filtry dokładne oraz filtry bardzo dokładne

Filtry wstępne, filtry dokładne oraz filtry bardzo dokładne

Numer katalogowy: uzdatnianie 3
Filtry o różnej klasie oczyszczania powietrza z cząstek stałych - od 3µm do 0,01µm (typ QPS). W zależności od rodzaju zanieczyszczeń oraz sposobu wykorzystywania powietrza stosuje się filtry z wkładami wykonanymi z różnego rodzaju materiału - m.in. filtry z wkładami węglowymi do zanieczyszczeń gazowych i zapachowych oraz filtry sterylne do sterylizacji sprężonego powietrza.